Stöd kampanjen – Inte till salu!

ITS_ENG_instaSverige blev år 1999 det första landet i världen att kriminalisera köp av sexuella tjänster. “Den svenska modellen” vinner stöd i många länder över världen, inte minst i Europa. Sedan lagen infördes har cirka 5 000 anmälningar om sexköp gjorts, men fängelsestraffen lyser med sin frånvaro. Många människor i prostitution är offer för människohandel, och att minska prostitution är således avgörande för att bekämpa människohandel. Därför måste proportionerliga och avskräckande påföljder utdömas både för sexköp och människohandel. Alla europeiska länder påverkas av människohandel och det krävs en tydlig strategi för att bekämpa brotten. 

Till: Justitieminister Morgan Johansson och berörda myndigheter:

  • Utvärdera sexköpslagen och lagstiftningen om människohandel. Skärp straffen och gör fängelse till minimistraff för den som köper sex av barn.
  • Inrätta center med juridisk rådgivning och hälsovård för människor i prostitution
  • Erbjud exitprogram med rehabilitering för dem som vill lämna prostitution
  • Tillämpa och genomför alla delar av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
  • Introducera effektiva handlingsplaner för att hjälpa offer för människohandel
  • Stärk samarbetet med Europol och öka personal- och ekonomiska resurser inom polismyndigheten och andra berörda myndigheter, för att bekämpa människohandel
  • Engagera fler aktörer från civilsamhället

Ja, jag stödjer kampanjen, Inte till salu!

Din epost (obligatorisk)

Förnamn:

Efternamn:

Mobiltelefon:

Postnummer: