OM OSS

Skandinaviska Människorättsjuristerna är en juristorganisation som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa.  Organisationen är medlem i EU:s plattform för mänskliga rättigheter, European Union Agency for Fundamental Rights, (http://fra.europa.eu/en/cooperation/civil-society).

Människorättsjuristerna arbetar utifrån en kristen värdegrund, människovärdesprincipen och den naturrättsliga filosofin. Vi har specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken, med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vi är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och vi gör även rättsutredningar i olika typer av mål där frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras.

Vi har ett stort nätverk av jurister utöver Skandinavien, Europa och globalt och åtar oss ärenden som kan vara av principiellt intresse och driver i vissa fall rättsprocesser inom dessa områden. Vi anordnar också föreläsningar, seminarier, utbildningsdagar och temadagar om mänskliga rättigheter. Främst arbetar vi utifrån den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

Skandinaviska Människorättsjuristerna AB erbjuder biträde i juridiska frågor för både företag, organisationer och privatpersoner. Vi bevakar våra klienters intressen på bästa sätt genom effektiv och kompetent handläggning.

 

BEHÖVER DU HJÄLP?

Om du har ett ärende där du behöver juridisk rådgivning där du tror att vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att kontakta oss på info@shrl.eu

VÅRA MEDLEMSKAP

European Union Agency for Fundamental Rights