KOMMITTÉN

Skandinaviska Människorättskommittén erkänner exceptionella insatser avseende försvaret av mänsklig rättigheter och människovärde, genom det internationella priset Scandinavian Human Dignity Award.

 

KONTAKT: info@scandinavianhumanrightscommittee.org

LEDAMÖTER I KOMMITTÉN

Ruth Nordström – Jur kand Ruth Nordström har en juristexamen från Uppsala universitet och är specialiserad inom internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Rebecca Ahlstrand – Jur kand Rebecca Ahlstrand har en juristexamen från Uppsala univeristet och är specialiserad inom medicinsk rätt, mänskliga rättigheter, humanitär rätt och asylrätt.

Reinhold Fahlbeck – Professor emeritus i arbetsrätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Kjell O Lejon – Fil. Dr och Teol. Dr, professor i teologi och religionsstudier vid Linköpings universitet. Före sina doktorsstudier i kyrkohistoria vid Lunds universitet blev Leijon Fil Dr i religionsstudier vid University of California.

Marianne Lidskog – Har genom sitt yrkesverksamma liv i arbetet på Utrikesdepartementet som diplomat och handläggare en gedigen erfarenhet av internationella frågor och mänskliga rättigheter i praktiken.

Johan Rudén – En erfaren frilansfotograf med utbildningsbakgrund i Marketing Management och affärsetik bland annat från North Park University, Chicago. Han har under många år engagerat sig för ungdomar, både som lärare och som volontär.

Elise Lindqvist – Ansvarig för Malmskillnadsteamet, författare och en uppskattad talare. Under 20 år har Elise Lindqvist utifrån det diakonala arbetet i St:a Clara kyrka i Stockholm arbetat på Malmskillnadsgatan i Stockholm för att hjälpa kvinnor i gatuprostitution. Hennes långsiktiga mål är att ingjuta hopp till de kvinnor som går på gatan och hjälpa dem ut ur prostitution och människohandel. Elise Lindqvists livsberättelse finns porträtterad i henne självbiografi, “Ängeln på Malmskillnadsgatan”, författad i samarbete med Antima Linjer. Elise Lindqvist mottog priset Scandinavian Human Digntity Award 2013.